Energetska efikasnost

Energetska efikasnost

Poražavajući su podaci o potrošnji energenata, tako prosečna potrošnja energije za grejanje u Srbiji iznosi 224 kWh/m2 godišnje, a daleko je od proseka EU (Evropske Unije ~75kWh/m2 godišnje).Prema nekim procenama nakon energetske sanacije objekta potrošnja bi se smanjila na 87kWh/m2 na godišnjem nivou.Nakon druge polovine dvadesetog veka uočavamo da lokalni elementi u individualnom stanovanju slabe. Primena materijala prema geografskim uslovima više nije aktuelna, a uniformnost i jednoličnost u arhitektonskom izrazu je osnovno obeležje. Kod većine objekata individualnog stanovanja preovlađuje materijalizacija gradnje zidanja zidova opekom ili opekarskim blokovima. Dok kod većine ovih objekata građenih pre 1980.g termoizolacija fasade nije zastupljena. Takođe, veliki broj kuća i u kasnijem periodu nema završenu fasadu niti bilo kakvu izolaciju. Od kako je krenula primena pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada primetna je upotreba termoizolacije i to uglavnom u minimalnoj debljini od 5cm koja još uvek ne ispunjava uslove za kvalitetnom izolacijom objekta.

Kako se najveći gubici energije dešavaju kroz otvore objekta (prozori i vrata) tako i njihova adekvatna zamena energetski efikasnijim elementima u velikoj meri utiču na bolju efikasnost objekta.Da bi se ostvarila adekvatna zamena i primena materijala, potrebno je prilikom izrade elaborata energetske efikasnosti objekta utvrditi energetski razred objekta i nakon predloženih mera uticati na poboljšanje energetskog razreda za minimum jedan energetski razred. Na koja poboljšanja u objektu možemo uticati i ostvariti bolju efikasnost objekta:

  1. Izolacija spoljnih zidova
  2. Odabir adekvatnih prozora
  3. Izolacija krova
  4. Izolacija podova, plafona
  5. Mogućnost primene solarne energije
  6. Mogućnost primene efikasnijeg sistema grejanja
  7. Primena novih sistema rasvete
  8. Mogućnost primene toplotnih pumpi

U zgradarstvu, energetska efikasnost znači korišćenje manje energije za grejanje, hlađenje i osvetljenje. Na dobru energetsku efikasnost utiče i kupovina energetski štedljivijih uređaja i opreme za korišćenje u zgradi.

Mnogo je faktora koji utiču na rezultat uspešne energetske sanacije objekta, počev od trenutnog postojećeg stanja objekta, njegovog geografskog položaja, predloženih mera za sanaciju i kvalitetnog izvođenja predviđenih mera.Svakako, za uspešnu realizaciju neophodna je analiza postojećeg stanja, izrada elaborata energetske efikasnosti postojećeg objekta, a takođe i ponovni proračun, sa usvojenim merama za energetsku sanaciju koje će uticati na poboljšanje energetskog razreda objekta.

Slični članci

Compare

Enter your keyword