Ugovor o posredovanju

Ugovor o posredovanju

Prvi i najvažniji razlog zašto agencija insistira na potpisivanju Ugovora o posredovanju je slovo zakona. Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Član 15. , zakonodavac je izričito predvideo da je prvi i osnovni korak koji agencija mora da načini sa prodavcem ili kupcem upravo Ugovor o posredovanju. Dakle, ako Vam agencija ne da Ugovor na potpisivanje, ona krši Zakon, a to takođe može biti i na Vašu štetu, evo i zašto.Ugovor o posredovanju Vas štiti od brojnih faktora koji su vezani za prodaju ili kupovinu Vaše nepokretnosti. Ugovorom se preciziraju obaveze Agencije prema Vama, a po Zakonu, Agencije su i osigurane od profesionalne odgovornosti, (iznos osiguranja je minimalno 15,000 eura, u dinarskoj protivvrednosti po jednom osiguranom slučaju, odnosno ukupno minimalno 45,000 eura u dinarskoj protivvrednosti za sve odštetne zahteve u jednoj godini) tako da u slučaju da Agencija ne ispuni svoje ugovorne obaveze, vi možete lako da naplatite novčani iznos u vidu nadoknade štete od osiguravajuće kuće kod koje je agencija osigurana.

Agencije su sve osigurane od profesionalne odgovornosti, tako da su njihovi klijenti maksimalno zaštićeni.Međutim, ako sa Agencijom ne potpišete Ugovor, nemate ni na osnovu čega da naplatite potencijalu štetu! Dakle, vas zapravo Ugovor štiti, Zakon je predvideo zaštitu kupca i prodavca u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza od strane agencije.

U Ugovoru se preciziraju i Vaše obaveze, koje su zapravo samo u tome da agenciji pružite dokumentaciju na uvid, da nepokretnost koju ste ponudili agenciji nema spora ili prava trećih lica, da ste u obavezi da namirite sva dugovanja prilikom prodaje kupcu, i da ste u obavezi, za kupce kojima prodate nepokretnost, a sa kojima ste stupili u kontakt preko agencije, isplatite ugovorenu proviziju.

Kao što smo objasnili, potpisivanjem Ugovora agencija za nekretnine ne želi da Vas pravno obaveže i ošteti na bilo koji način, da vas prevari ili da Vam nezakonito pričini bilo koju štetu. Agencija samo mora da postupa po Zakonu da ne bila kažnjena , a taj Zakon upravo Vas štiti.

Ugovor o posredovanju sadrži i rok trajanja. Vi kao nalogodavac ( kupac ili prodavac ) možete u bilo kom momentu, bez objašnjenja otkazati Ugovor o posredovanju, bez obzira što je još uvek u roku, to je precizirano Zakonom o posredovanju prometu i zakupu nepokretnosti, Član 27.

Slični članci

Compare

Enter your keyword